udsk+ªnkning

Salg og udskænkning

Det er ulovligt for butikker at sælge spritus til folk under 18 år. Butikker må sælge øl og cider til folk over 16 år. Overtrædelse af loven straffes med bøde.

I restaurationer, diskoteker m.v. er det forbudt at servere stærke drikke for personer, der ikke er fyldt 18 år. Overtrædelse straffes med bøde både til den, der serverer, og til den skaffer sig drikkevarerne.

Restaurationerne har pligt til at skilte med forbuddet og har også pligt til at sørge for, at der er mulighed for at få serveret andet end stærke drikke – fx lyst øl eller alkoholfrit øl.

unge-og-alkohol5

Grafik: festli.dk