Genstande

Én, to, tre ………højst fem genstande
Én genstand er defineret som 12 gram ren alkohol. Det svarer til indholdet i

  • 1 almindelig øl (4,6% vol.) (33 cl)
  • 1 cider (4,6 % vol.) (33 cl)
  • 1 RTD (5,6 % vol.) (27 cl)
  • 1 glas vin (12 cl)
  • 1 glas hedvin (8 cl)
  • 1 glas spiritus (4 cl)

1 stærk pilsner (5,8 % vol.) indeholder 1,3 genstand (33 cl)
1 flaske vin (14 % vol.) indeholder 7 genstande (75 cl)
1 flaske spiritus (43 % vol.) indeholder 20 genstande (70 cl)

Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Sundhedsstyrelsen fastsætter anbefalinger om befolkningens alkoholindtag udfra forskning om alkohols betydning for sygdom og dødsfald.

Børn og unge
Børn og unge under 16 år anbefales ikke at drikke alkohol
Unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt og stoppe ved 5 genstande ved samme lejlighed.

Baggrunden for anbefalingerne til børn og unge er risikoen for helbredsskader.  Hjernen er blandt andet ikke færdigudviklet, og børn og unges organer er derfor mere følsomme overfor alkohols skadelige effekter.

Voksne
Max. grænser:
Kvinder bør højst drikke 14 genstande om ugen
Mænd bør højst drikke 21 genstande om ugen

Man bør maximalt drikke 5 genstande ved samme lejlighed

Lav-risiko grænser
Kvinder 7 genstande om ugen
Mænd 14 genstande om ugen

Gravide
Gravide bør helt undgå alkohol
Kvinder, der prøver at blive gravide, bør også undgå alkohol