Vi gør som flertallet… eller gør vi?

Når flertallet opfører sig fornuftigt, skal vi highligthe dette i stedet for at fokusere på mindretallets adfærd. Det skal vi ifølge professor Flemming Balvig, Videncenter for Social Pejling, Københavns Universitet, fordi vi er sociale mennesker, der efterligner flertallet. Derfor skal vi i sagens natur så også have korrekt viden om flertallets reelle adfærd.

For problemet opstår, når vi har med en gruppe mennesker, der fejlvurderer, hvad flertallet gør – de laver en ”flertalsmisforståelse”. Ifølge Flemming Balvigs opsigtsvækkende undersøgelser af unge har det vist sig, at unge fejlagtigt tror, at andre unge er vildere og drikker mere alkohol, end de i virkeligheden gør. Og den adfærd optager de unge herefter selv, da de føler, at der er en forventning til dem fra ”flertallet” om at leve op til ”normalen”.

Spørger man anerkendte teoretikere inden for feltet social pejling, om bægret er halvt fuldt eller halvt tomt, så vil svaret falde prompte: Det er halvt fuldt! At fokusere på den positive side af sagen er nemlig ifølge Jennifer Bauerle, Director, National Social Norms Institute, Virginia, også en vigtig pointe, når man skal påvirke adfærden hos mennesker. Desværre er vi indrettet sådan, at vi ofte fokusere på det negative. Eksempler herpå er velmenende kampagner, der skal få os til at ændre adfærd. Hvor ofte er vi ikke støt på kampagneoverskrifter a la: 25 procent går over for rødt eller 20 procent drikker i overkanten? Ifølge Flemming Balvigs og Jennifer Bauerle pointe har fremgangen hér den modsatte effekt. I stedet skal overskriften vendes på hovedet, så der fokuseres på, at 75 procent går over for grønt og 80 procent har en fornuftig alkoholkultur.

Læs mere på Videncenter for social pejling eller The National Social Norms Institute