Forældreregler har en effekt

Stik modsat opfattelsen hos både forældre og unge, så har regler for genstandsgrænser og hjemkomsttider en effekt, der skubber de unge i retning af en moderat alkoholkultur og væk fra overdreven druk, er konklusionen i analysen i Unge, fester og alkohol.

Fx har 3/4 af de unge, der skal være hjemme inden midnat ikke binge-drukket (drukket mere end 5 genstande ved samme lejlighed) inden for den sidste måned.

Ligeledes har regler om en moderat alkoholkultur indvirkning på de unges drikkevaner. Fx har kun 1 ud af hundrede været fuld mere end 4 gange i løbet af den sidste måned, hvis han/hun må drikke 2 genstande ved en fest.

Sønnike må mest  
Analysen viser også, at forældre giver deres sønner længere snor end døtrene. Alligevel er det drengene, der oftere end pigerne, bryder reglerne for genstande – især hvis de slet ikke må drikke.

Forskningen 
Unge, Fester og Alkohol, 2006, Akademisk Forlag, Redigeret af professor Peter Gundelach og Margarethe Järvinen.