Forskning

Her er der mulighed for at grave dybere i en række undersøgelserne om unge og alkohol.

Festivalerne – et fristed
På Roskilde og Skanderborg Festival er det ifølge de unge selv i orden at feste og drikke alkohol – bare man ikke mister kontrollen, viser ny kvalitativ undersøgelse.
Læs mere

Vi gør som flertallet… eller gør vi?
Når flertallet opfører sig fornuftigt, skal vi highlighte dette i stedet for at fokusere på
mindretallets adfærd. Det skal vi ifølge professor Flemming Balvig og Director Jennifer Bauerle, fordi vi er sociale mennesker, der efterligner flertallet. Derfor skal vi i sagens natur så også have korrekt viden om flertallets reelle adfærd.
Læs mere

Bland dig bare mor!
Teenagere ønsker forældrenes indblanding i deres liv, konkluderer Agneta Tinnfält, forskningsleder fra Örebrog Universitet, Sverige i ny doktorafhandling. Hun peger på, at forældrene er de vigtigste for de unges velbefindende. Efter forældrene kommer venner og på en 3. plads skolen.
Læs mere

Regler nytter
Forældre er bekymrede for at sætte regler op for ungdomsfesterne og alkohol. De frygter bl.a., at dialogen forsvinder eller de unge bare gør det alligevel. Men forældreregler har en gavnlig effekt for en moderat alkoholkultur blandt teenagere, viser analyse.
Læs mere

Forældrenes dilemma

Læs om Jeanette Østergaards Ph.D, der bl.a. behandler forældrenes dilemma i forhold til unge og alkohol.
Læs mere

God familie gavner god alkoholkultur
Læs om professor Flemming Balvigs undersøgelse af bl.a. familieforholdes positive betydning for et fornuftigt forhold til alkohol.
Læs mere

Forældrene er de vigtigste
Læs CEFU undersøgelse, der peger på forældrene som de vigtigste for de unges fornuftige alkohol forbrug.
Læs mere

Vennerne drikker altid mere og tidligere – tror mange
Læs professor Flemming Balvigs undersøgelse af flertalsmisforståelser – et begreb, der her dækker over, at unge ofte tror andre unge drikker tidligere, oftere og mere end, de i virkeligheden gør.
Læs mere

Hvilke ungdomstyper drikker lidt og meget?
Læs bl.a. Kirsten Verkooijen, 2006 og Nyboe med flere 2007 og få en karakteristik af, hvilke unge, der drikker alkohol.
Læs mere

Sjove fester også med moderat alkoholforbrug
Læs CEFU undersøgelse, som bl.a. omhandler unges forhold til alkohol og fester.
Læs mere

Unge debuterer senere og drikker mindre
Læs Sundhedsstyrelsens og Kræften Bekæmpelses undersøgelse af bl.a. unges alkoholforbrug i Danmark samt ny undersøgelse af 9. klasser i Århus.
Læs mere