Færre danskere overskrider Sundhedsstyrelsens risikogrænser for alkoholforbrug

På syv år er andelen af danskere, der drikker mere alkohol end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse foreskriver, dalet fra 10,6% til 6,9%.

Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, der har offentliggjort rapporten ”Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017”.

Helt konkret svarer den lavere procentandel til, at lidt mere end 192.000 danskere har bevæget sig ned på den rigtige side af højrisikogrænserne.

Også i forhold til styrelsens forrige tilsvarende undersøgelse fra 2013 er der tale om, at færre danskere, både mænd og kvinder, overskrider højrisikogrænserne, som er 21 genstande pr. uge for mænd og 14 genstande pr. uge for kvinder.

Andelen af unge mænd, der overskrider højrisikogrænsen, er næsten halveret – fra 22% i 2010 til 11,5% i 2017. Dermed er de unge mænds forbrug af alkohol på akkurat samme niveau som de unge kvinder, der også drikker betydeligt mindre end i 2010.

Også andelen af mænd og kvinder, som drikker mere end den lavrisikogrænse, som Sundhedsstyrelsen har fastlagt – på henholdsvis 14 og 7 genstande ugentligt – er faldet. I 2010 drak 24,3% af danskerne mere end lavrisikogrænsen, men andelen nu er faldet til 17,6%.