Den nationale sundhedsprofil

Det fremgår af denne tabel, at andelen, der drikker over lavrisikogrænse ved alkoholindtagelse (14 genstande for mænd og 7 for kvinder om ugen), er den samme for mænd og kvinder. Derimod er der en væsentlig større andel blandt mænd end blandt kvinder, der i løbet af en typisk uge overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse ved alkohol¬indtagelse (21 genstande for mænd og 14 for kvinder om ugen).

Tabellen viser også, at 8,2 % af de 16-24-årige mænd drikker 30 eller flere genstande i løbet af en typisk uge.

graf-sundhed-2

Ugentligt alkoholforbrug blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. 2013. Procent.
Kilde: Nationale Sundhedsprofil 2013.

I perioden 2010 til 2013 er antallet af personer, der overskrider højrisikogrænsen, faldet med 2,1 procentpoint. Faldet ses i alle køns-og aldersgrupper, men er mest markant blandt mænd i aldersgruppen 16-24 år.

graf-sundhed-1

 

Andel, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse ved alkoholindtagelse i løbet af en typisk uge, blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. 2010-2013. Procent.
Kilde: Nationale Sundhedsprofil 2013.

Alkoholforbruget falder i alle aldersgrupper fra 2010 til 2013

Mest markant er faldet blandt unge mænd mellem 16 og 24 år, der overskrider ”højrisikogrænse”.   Faldet fra 22 % til 14,4 % (svarende til et fald på 45%)

Stigende andel af unge mænd angiver, at de i en typisk uge slet ikke drikker alkohol. Samtidig er der et  fald i antal unge mænd, der drikker 30 eller flere genstande om ugen.

Flere unge angiver, at de i en typisk uge slet ikke drikker alkohol:

  •  Unge mænd: Stigning fra 11,7 til 17,5 % (+ 50%)
  •  Unge kvinder: Stigning fra 13,3 til 17 % (+ 30%)
  • Antal unge mænd i alderen 16-24 år, der overskrider højrisikogrænsen, faldet fra 22 % i 2010 til 14,4 % i 2013 (Fald: 45 %)
  • Antallet af unge kvinder i alderen 16-24 år, der overskrider højrisikogrænsen faldet fra 17,4 % i 2010 til 14,9 % i 2013 (Fald: 15 %)
  • Unge mænd i alderen 16-24 år, der drikker mindst 30 genstande om ugen faldet fra 12,6 til 8,2 % (Fald på 45 %)
  • Andelen af unge kvinder på 16-24 år, der drikker mindst 30 genstande om ugen faldet fra 3,3 % til 2,7 % (Fald på 20 %)