Regler for debut

Man må ikke købe øl i butikker, før man er fyldt 16 år. For spiritus er det 18 år. Det er et godt pejlemærke at gå efter som forældre.

Tre ud af fire forældre synes, at unge skal være 16 år eller ældre, før de begynder at drikke alkohol. Når du som forældre siger god for at din teenager drikker alkohol, så snak om følgende:

  • Unge skal ikke drikke øl, før de mindst er fyldt 16 år
  • Første gang, den unge drikker, skal være i trygge rammer
  • Første gang skal den unge naturligvis drikke meget lidt
  • Der bør være voksne til stede eller i nærheden
  • De unge bør ikke drikke spiritus – det er sværere at styre
  • Piger kan fra naturens hånd ikke tåle så meget alkohol som drenge

Disse punkter kan du også tage op til forældremøder, så I kan få en fælles klassepolitik på området

Fakta:

  • Unge debuterer senere i dag end tidligere
  • I 15-års alderen har de fleste drukket deres første genstand
  • Ca. 2/3 har prøvet at være fulde, når de er 14-15 år

graf-hvor-tit
Kilde: MULD-rapport nr. 7 (2008)