Vi står bag

Elever 
Elever fra by og land fra både Fyn, Jylland og Sjælland har bidraget gennem fokusgruppeinterviews og evalueringsfeedback.

Bryggeriforeningen
Bryggeriforeningen har taget initiativ til at lave guiden til alkoholpolitikken og har stået for udviklingen af konceptet.

Danske Erhvervskoler – Lederne
Foreningen har bistået med at kvalitetssikre selve Guiden og er et vigtigt led i formidlingen af denne til erhvervsskolerne.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Vi ruller Alkoholpolitikken ud til gymnasiers elevråd og andre relevante steder.

Gymnasieskolernes Rektorforening
Foreningen har bistået med at kvalitetssikre selve Guiden og er et vigtigt led i formidlingen af denne til gymnasieskolerne.

Center for Undervisningsmidler
Guiden er blevet til i samarbejde med Center for Undervisningsmidler under University College Syddanmark .

Ung til ung Formidlerne
Ung til ung Formidlerne har deltaget i fokusinterviews og bidraget med deres egne erfaringer og ungekorpsets samlede erfaringer. Ung til ung formidlerne består af ca. 40 unge i alderen ca. 17 til 20 år. Ung til Ung er et projekt, som finansieres i fælleskskab af de fire sønderjyske kommuner; Aabenraa, Haderslev, Tønder og Sønderborg.

Spørgsmål om alkoholpolitikken kan rettes til:

Per Sten Nielsen
Kommunikationschef, Bryggeriforeningen
psn@bryggeriforeningen.dk