Trin 6 Formidling af alkoholpolitikken

Alkoholpolitikken er ikke noget værd, hvis ingen kender den. De unge understreger, at det er afgørende, at alkoholpolitikken er andet og mere end et stykke papir på opslagstavlen eller en tekst, man kan finde på skolens hjemmeside. De unge mener,  at  alkoholpolitikken skal formidles mundtligt. Det er en opgave, som både ledelse, lærere og elever skal engageres i, og det skal ske helt fra starten af uddannelsen.  Det kan være en god idé at aftale faste procedurer for, hvordan præsentation af alkoholpolitikken indgår i introduktion af nye elever og deres forældre på skolen.

Vær kreativ
Det er en god ide at lave en særlig event eller aktivitet, der sætter alkoholpolitikken på dagsordenen. Nogle af eleverne foreslår kreative tilgange, hvor fx fag inden for design, kommunikation eller medier kan få til opgave at formidle alkoholpolitikken eller på anden måde sætte initiativet på dagsorden for hele uddannelsstedet. En event kunne indgå i en fest, på fredagscafeen eller på et fællesmøde. På tekniske skoler kunne eleverne få til opgave at tilbageføre alkoholpolitikken fra deres praktikophold og bruge den som afsæt til skolens egen alkoholpolitik eller på en anden kreativ facon.

På klarsnak.com (kampagner) eller ungesitet erduklar.com er der inspiration til kreative events, der allesammen har til formål, at få unge til at have en fornuftig alkoholkultur.

Udover en event kan man overveje at supplere med en folder, plakater på opslagstavler, information om og selve alkoholpolitikken på uddannelsesstedets hjemmeside.