Trin 5 Formuler alkoholpolitikken

For de unge er det vigtigt, at de selv er med til at lave alkoholpolitikken, og at den bliver skrevet i et sprog, alle kan forholde sig til. Det er naturligt, at det er styregruppen, der står for arbejdet med at formulere en samlet alkoholpolitik på basis af de forskellige input fra elev- og lærergrupper samt forældre.  Det kan være en fordel at nedsætte en mindre skrivegruppe, som udarbejder et forslag til teksten ud fra de kriterier og rammer, som styregruppen er enige om. Der skal være elever i både styregruppen og skrivegruppen.

Når et forslag til alkoholpolitik er udarbejdet, kan det sendes i høring i elevrådet og i lærergruppen.

Alkohol – barometret 
Brug alkometret som redskab til at lave jeres alkoholpolitik. Start med at alle i arbejdsgruppen selvstændigt udfylder skemaet. Sammenlign skemaerne og diskuter jer frem til et fælles skema, der bliver alkoholpolitikken på jeres uddannelsessted.

  • Find situationer, hvor elever på uddannelsesstedet drikker alkohol eller kunne tænkes at drikke alkohol.
  • Sæt kryds ud for kasserne A – C, for at finde ud af, om alkohol er acceptabelt i situationen.
  • Definer konsekvensen, ved overtrædelse af reglen i situationen.

Download Alkoholbarometret

Eksempel på brug af Alkoholbarometret 

alkobaro_ex

 

 

Forslag til mulige scenarier
Introfester, månedsfester, “fyraftensøl”, “frokostbajere”, julefester, fredagscafe, sidste skoledag, studieture, sidste skoledag, koncerter etc.