Trin 4 Tag dialogen

For at sikre en bred forankring af den kommende alkoholpolitik er det vigtigt at skabe mulighed for, at elever og lærere kan komme med input og overvejelser omkring indholdet.

Diskussionspunkter

  • Hvilke drikkesituationer findes der?
  • Hvilke af de drikkesituationer skal med i alkoholpolitikken?
  • Hvordan skaber vi en alkohol- og festkultur, hvor der er plads til alle?
  • Hvordan kan vi lave sociale arrangementer, hvor alkohol ikke spiller hovedrollen?
  • Hvilke regler skal der være, når det gælder alkohol?
  • Hvilke konsekvenser skal det have, hvis man overtræder reglerne?

Emnerne kan diskuteres i de enkelte klasser eller i grupper på tværs – måske som del af en temadag eller i en fællestime – og elevrådet eller styregruppen kan stå for opsamlingen af bidrag til det videre arbejde. Det er selvfølgelig også muligt at samle en mindre gruppe af repræsentanter for eleverne og lade dem komme med input – eller at lade det være en opgave for elevrådet.

Uanset hvordan man vælger at organisere diskussionen, er det vigtigt, at der bliver taget referater, som kan bruges i det videre arbejde.

Lærergruppen kan tage emnet op i pædagogisk råd, på teammøder eller lign. Nogle af de problematikker, som fremhæves tydeligst hos eleverne, når de skal karakterisere den nuværende alkoholkultur på deres uddannelsessted, er fraværet af fælles fodslag hos lærerne og manglende konsekvens af overtrædelse af skolens regler. Derfor er det vigtigt, at lærergruppen forholder sig til spørgsmål som:

 

• Hvordan kan vi sikre, at eleverne generelt oplever en klar holdning og konsekvens fra skolens side på dette område?

• Skal der være en fælles skolepolitik, der dækker alle situationer, eller er der felter, hvor det skal overlades til den enkelte lærer i dialog med eleverne at afgøre, hvordan tingene skal være?

 

Som ved diskussionerne i elevgrupperne, er det nødvendigt for det videre arbejde, at der laves et referat af diskussionerne i lærergruppen.