Trin 3 Sæt dagsordenen

Som indledning til det egentlige arbejde med alkoholpolitikken er det en god ide at bruge nogle kræfter på at skabe fokus på en fælles dagsorden og sikre et godt grundlag for den fælles refleksion og dialog.

Det kan f.eks. ske ved:

Alkohol som emne kan inddrages i undervisningen. På klarsnak.com findes der en masse information om alkohol, og det lokale Center for Undervisningsmidler kan evt. hjælpe med materialer.

Gennemførelse af alkoholbarometret på klarsnak.com, som afdækker i hvilke sammenhænge eleverne drikker alkohol og hvad holdningen hertil er. Resultaterne kan præsenteres på en fællessamling.

Undersøgelsen kan evt. gennemføres af en af skolens klasser som led i undervisningen

Valghold i mediefag kan lave film om alkohol og festkultur, som vises i en fællestime

Inddragelse af Ung til Ung-formidling, unge Rusmiddelguider og andre lignende projekter, som bygger på unges dialog med andre unge om alkohol. Tilbuddet findes dog ikke i alle kommuner.

Fællestime med en ekstern oplægsholder.