Trin 2 Intern organisering

Det er en god idé at nedsætte en styregruppe, som er tovholder på projektet. Den bør bestå af repræsentanter for både elever (f.eks. elevrådet), lærere og ledelse.

Eleverne
Alkoholpolitikken regulerer elevernes alkoholkultur. Derfor er det afgørende, at eleverne involveres i processen. Inddragelse af de unges oplevelser og synspunkter giver det bedste grundlag for en bred accept af de værdier og rammer, som politikken kommer til at indeholde, og eleverne får et medansvar for at føre den ud i livet. Dialogen med og blandt eleverne medvirker også til at sætte perspektiv på den eksisterende alkoholkultur.

Lærere og ledelse
Lærere og ledelse er nøglepersoner. Det er dem, der i det daglige og på studieture har opgaven med at håndhæve regler og aftaler. Det er helt afgørende, at der er fælles fodslag og opbakning til alkoholpolitikken blandt dem, der tegner skolen.

Forældrene
Forældrenes holdning til de unges forbrug af alkohol har afgørende betydning for, hvor meget de unge drikker. Derfor skal styregruppen overveje, hvordan forældrene skal inddrages i forhold til alkoholpolitikken. Forældre kan være betydningsfulde sparringspartnere for skolen i arbejdet med implementeringen. Forældrene skal sikres god information om skolens alkoholpolitik, så den kan indgå i de samtaler om alkohol, forældrene har med deres unge – ikke mindst ved overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse.