Trin 1 De første overvejelser

En alkoholpolitik på et uddannelsessted er primært rettet mod eleverne. Det er vigtigt, at processen med at formulere en alkoholpolitik omfatter alle parter – men først og fremmest eleverne.

Både elever, lærere og ledelse skal deltage i arbejdet, så det munder ud i et resultat, som alle på skolen føler et ansvar overfor.

Det er også vigtigt at overveje, hvordan resultatet formidles og gøres til en del af skolens dagligdag. Når alkoholpolitikken er formuleret, skal den holdes levende. Den skal vedligeholdes og revideres.

Arbejdet med at udvikle en alkoholpolitik består af en række trin, som skal tænkes ind i planlægningen.

trin