Derfor alkoholpolitikken

Derfor er alkoholpolitikker en god ide 
Ungdomsuddannelser og uddannelsesinstitutioner bør for at undgå problemer med unge, der drikker for meget, udarbejde en alkoholpolitik i dialog med de unge.

Alkoholpolitikken skal sætte retningslinjer for, hvornår og under hvilke former unge må købe og indtage alkohol til bl.a. fester på uddannelsesinstitutionen. Retningslinjerne skal bl.a. omfatte, hvilken type alkohol der må serveres, og hvor meget der må udskænkes.

Desværre viser undersøgelser, at danske unge tror, at alle andre unge drikker alkohol tidligere, mere og oftere end dem selv. Det kan få dem til at efterligne en adfærd, der ikke har hold i virkeligheden.

Det skal en klar alkoholpolitik forebygge.

En praktisk anvendelig guide med udgangspunkt i eleverne
Alkoholpolitik på uddannelsessteder handler om eleverne. Derfor bør den også tage udgangspunkt i eleverne. De er trods alt eksperterne…i at være sig selv.

Derfor har fokusinterview – foretaget af en uafhængig forsker – med elever fra både by og land fra Jylland, Fyn og Sjælland skabt fundamentet til guiden for en alkoholpolitik.

I guiden har vi skåret ind til benet og lader andre om lange udredninger og tykke bøger. Denne guide er praktisk anvendelig med omtanke for eleven, læreren og forældre i en travl hverdag.

Guiden lægger op til at alkoholpolitikken inddrager eleverne og deres forældre i alle processens faser. Først her, tror vi, en alkoholpolitik kan virke og få opbakning.

Guiden er udformet, så den kan tilpasses alt efter de lokale forhold på uddannelsesstederne.