Alkoholbarometret

Brug alkoholbarometret som redskab til at lave jeres alkoholpolitik. Start med at alle i arbejdsgruppen selvstændigt udfylder skemaet. Sammenlign skemaerne og diskuter jer frem til et fælles skema, der bliver alkoholpolitikken på jeres uddannelsessted.

  • Find de situationer, hvor eleverne på jeres uddannelsessted drikker alkohol eller kunne tænkes at drikke alkohol.
  • Sæt kryds for at finde ud af, om alkohol er acceptabelt i situationen.
  • Definer konsekvensen, ved overtrædelse af reglen i situationen.

Mulige situationer kunne være Intro fester, månedsfester, julefester, fredagscafe, sidste skoledag, studieture, sidste skoledag, koncerter etc.

Download Alkoholbarometret